Smart Magazyn to prosty w użytkowaniu program magazynowy służący do zarządzania magazynem towarów (ilościowo oraz wartościowo), a także organizowaniem i realizacją procesów produkcji. Systemy magazynowe naszej produkcji charakteryzują się następującymi funkcjami:

Obsługa procesów produkcji

 • Definiowanie składu receptur dla wyrobów gotowych w celu wydania odpowiednich mat. na produkcję.
 • Definiowanie etapów produkcji i przydzielanie grup pracowników do poszczególnych etapów wyrobu produktu.
 • Planowanie produkcji – możliwość zaplanowania produkcji własnej oraz z zamówień klientów.
 • Tworzenie harmonogramu pracy pracowników oraz przydzielanie im zadań produkcyjnych. Przy rozpoczynaniu produkcji program wykorzystuje bieżący harmonogram do automatycznego przydzielenia pracy odpowiednim pracownikom – tym którzy są w stanie najszybciej wykonać powierzone zadanie.
 • Raportowanie postępów z każdego etapu realizacji produkcji, możliwość analizy które etapy są najbardziej czasochłonne oraz które zostały zakończone.
 • Elastyczne powiązanie produkcji z magazynem – umożliwia przyjęcie na magazyn dokumentem magazynowym PW (przychód wewnętrzny) gotowego wyrobu z produkcji, co powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu RW (rozchód wewnętrzny), który realizuje wydania materiałów na produkcję w ilościach zdefiniowanych za pomocą receptury. Jednocześnie na dokumencie PW , który przyjmuje na magazyn wyrób gotowy automatycznie zostają przydzieleni pracownicy oraz zostaje określony dla nich harmonogram pracy.
 • Obsługa zamienników dla każdego elementu składu receptury.

Opcjonalne powiązania modułu Produkcja z innymi modułami Smart System

 • Smart Sprzedaż w celu wygenerowania faktury sprzedaży z wydania bądź wydań magazynowych zamkniętych w koszyku dokumentów oraz do aktualizacji cen sprzedaży na podstawie nowej dostawy towarów.
 • Smart Zamówienia w celu zatowarowania firmy poprzez określanie stanów minimalnych/maksymalnych, zapotrzebowań/nadwyżek oraz na podstawie rotacji towaru.
 • Smart Raporty w celu raportowania wyników produkcji oraz rozszerzone zestawienia rotacji towarów w magazynie, a także tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK oraz przekazywanie go do Urzędu Skarbowego na jego żądanie.

Powiązania z aplikacjami zewnętrznymi

 • Eksport/Import dokumentów magazynowych do/z plików w formacie CSV.

Powiązania z urządzeniami zewnętrznymi

 • Obsługa czytników kodów kreskowych oraz kolektorów danych np. poprzez program Novimag zainstalowany w kolektorze.
 • Wydruk etykiet z kodami kreskowymi na drukarkach Zebra (Modele obsługujące język ZPL/EPL). Ponadto przy użyciu modułu Raporty można wydrukować etykiety z kodami kreskowymi na kartkach z warstwą samoprzylepną.