PROGRAM DO CENNIKÓW I KONTROLI RABATOWANIA – SMART RABATY

PROGRAM DO CENNIKÓW Smart Rabaty pomaga wygenerować i stosować przy sprzedaży Twoim klientom spersonalizowane cenniki produktów. Dowolny nabywca może dostać indywidualne warunki cenowe i/lub rabatowe na różne grupy towarowe bądź poszczególne towary. Takie warunki cenowe można powielać i stosować na inne grupy klientów lub tworzyć odmiany cenników. Program pozwala tym sprawnie zarządzać tworząc tzw. akcje rabatowe. Podczas wystawiania faktur na klienta, którego dotyczy akcja rabatowa każdorazowe wybranie towaru do dokumentu sprawdza jakie posiada on warunki na wybrany towar i przydziela mu odpowiedni procent upustu lub indywidualną cenę sprzedaży.

Podstawowe cechy oprogramowania:

 • cenniki z podziałem na grupy towarowe lub poszczególne towary.
  • możesz uzależnić cenę od tego do jakiej grupy należy sprzedawany produkt.
 • upusty z podziałem na grupy towarowe lub poszczególne towary.
  • możesz uzależnić rabat od tego do jakiej grupy należy sprzedawany produkt.
 • cenniki z podziałem na grupy klientów lub poszczególnych klientów.
  • możesz uzależnić cenę za produkt od tego do jakiej grupy klientów należy klient
 • upusty z podziałem na grupy klientów lub poszczególnych klientów.
  • możesz uzależnić rabat za produkt od tego do jakiej grupy klientów należy klient
 • rabaty/ceny z uwzględnieniem progów ilości sprzedanej.
  • Podajesz ilość towaru w przedziale od do oraz rabat lub cenę jaka będzie stosowana w tym przedziale. Możesz użyć wielu przedziałów dla jednego towaru.
 • rabaty/ceny z uwzględnieniem podanego okresu czasu.
  • Podajesz zakres dat obowiązywania danych reguł dotyczących upustów np. promocje jednodniowe itp.

Do właściwego wykorzystania potrzebny jest również moduł Smart Sprzedaż, w którym wystawimy fakturę i inne dokumenty w oparciu o przygotowane wzorce cenników ze Smart Rabaty.