Dane Państwa firmy zostały zapisane w bazie danych, na ich podstawie
zostanie wygenerowana licencja.

|INFO|

Aby dokonać zakupu licencji prosimy o dokonanie przelewu na podany niżej nr konta.

Poniżej informacje odnośnie konta, na które prosimy dokonać przelewu:
Nr konta: 68 1140 2004 0000 3602 2650 7619
Nazwa banku: mBank S.A. mBank Oddział Bankowości Detalicznej
Nazwa odbiorcy: Soft-Studio, Przecław 51A/9, 72-005 Przecław
Tytułem: |ID|
Kwota: |KWOTA| zł

Do Państwa zamówienia została wygenerowana faktura pro forma, która znajduje się pod adresem:
http://www.smart-system.pl/sklep/faktura.php?id=|ADR|

Po dokonaniu przelewu na Państwa adres zostanie wysłana faktura VAT.
Jednocześnie zostanie dołączona licencja imienna do programu SMART,
która umożliwi rejestrację programu i usunie w nim wszelkie ograniczenia
wynikające z darmowej, niezarejestrowanej wersji programu oraz umożliwi
dokonywanie wydruków z podanymi w formularzu zakupu danymi Państwa
firmy. Jeśli w formularzu zakupu podali Państwo e-mail to wspomniana
licencja i faktura będzie dostarczona drogą elektroniczną.
Z góry dziękujemy za dokonanie zakupu.

Z poważaniem,
Soft-Studio
Marcin Grenda